سلب مسئولیتکوتاه کننده لینک صفر کوتاه کننده لینک صفر یک URL خدمات تغییر مسیر آزاد است که برای تنها هدف از تبدیل URL های طولانی در به URL های کوتاه در نظر گرفته شده است. استفاده از خدمات ما برای اسپم و یا هر گونه فعالیت غیر قانونی دیگر ممنوع است و در غیر فعال کردن URL متخلف (بازدید کنندگان)، و همچنین به عنوان یک شکایت منجر خواهد شد با ISP مجرم واصل شود. علاوه بر این، شما ممکن است این سرویس به تغییر مسیر به وب سایت هایی که در طبیعت غیر قانونی و یا که حاوی محتوای بزرگسالان امتیاز استفاده نمی کند. این سرویس بدون ضمانت از هر نوع ارائه شده است. اگر چه ما در تلاش برای بهترین با ارائه قابل اعتماد 99.9٪ + خدمات آپ تایم و هرگز آدرس ها انقضای، ما می تواند هر چیزی را تضمین کند. در واقع، هیچ وب سایت می تواند. به همین دلیل، این مسئولیت خود را به نگه داشتن یک نسخه پشتیبان از URL های منبع خود را است.